Цените за всяко къртене,събаряне или почистване се калкулират,според обема и сложността на работата след задължителен оглед.

Настоящите посочени цени в сайта са ориентировъчни  за всяка една дейност.